Disclaimer

INHUYS stijl & wonen heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en actualiseren van deze website maar INHUYS stijl & wonen geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie op deze website. INHUYS stijl & wonen wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen van het gebruik van deze website, de inhoud en volledigheid van de weergegeven informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze website. INHUYS stijl & wonen is tevens niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot deze website.

INHUYS stijl & wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar door hyperlinks op deze website wordt verwezen.

INHUYS stijl & wonen verzamelt door de bezoeker van de website vrijwillig verstrekte informatie waardoor INHUYS stijl & wonen de bezoeker kan identificeren. INHUYS stijl & wonen gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacy verklaring.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan INHUYS stijl & wonen toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door INHUYS stijl & wonen vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is INHUYS stijl & wonen daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken voor elk doeleinde te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en of diensten. Alle gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. INHUYS stijl & wonen behoudt zich het recht voor producten en of diensten in te trekken waarnaar op deze website wordt verwezen.

Privacy

Algemeen

INHUYS stijl & wonen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en hecht waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. INHUYS stijl & wonen zal bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover wij beschikken altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze privacy verklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

INHUYS stijl & wonen maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. INHUYS stijl & wonen kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om informatie aan te vragen of het verzoek om een offerte. Wanneer u INHUYS stijl & wonen om informatie vraagt over onze services en diensten, kan INHUYS stijl & wonen u verzoeken uw e-mailadres of postadres te geven zodat wij aan uw verzoek om informatie kunnen voldoen. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet-provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor INHUYS stijl & wonen niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, als u die ons niet zelf vertelt. INHUYS stijl & wonen kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen INHUYS stijl & wonen een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze website bezoeken.

Cookies

INHUYS stijl & wonen maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen INHUYS stijl & wonen in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is INHUYS stijl & wonen in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens op in een centrale databank. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor uitvoering van een eventueel met u gesloten overeenkomst. INHUYS stijl & wonen wil uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die INHUYS stijl & wonen aanbiedt. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u dit INHUYS stijl & wonen per e-mail, post of telefonisch laten weten. INHUYS stijl & wonen zal meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten. INHUYS stijl & wonen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Sanitrax International B.V., tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die INHUYS stijl & wonen met u heeft gesloten.

Beveiliging van informatie

We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

INHUYS stijl & wonen zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan INHUYS stijl & wonen te vragen welke persoonsgegevens er van u in het gegevensbestand van INHUYS stijl & wonen zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u INHUYS stijl & wonen verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. INHUYS stijl & wonen zal die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat INHUYS stijl & wonen van uw persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacy Verklaring, dan kunt u dit per e-mail of per post aan INHUYS stijl & wonen doorgeven. INHUYS stijl & wonen zal vervolgens contact met u opnemen om na te gaan wat uw bezwaren zijn en hoe aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden.

Wijzigen van de privacyverklaring

INHUYS stijl & wonen houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. INHUYS stijl & wonen adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen, opmerkingen of klachten

INHUYS stijl & wonen hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacy Verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop INHUYS stijl & wonen met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Sanitrax International B.V., Oranjestraat 43, 3361 HN, Sliedrecht onder vermelding van 'Privacy'. Daarmee kan INHUYS stijl & wonen voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij beloven u dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten zullen omgaan.

INHUYS Stijl & Wonen
Commandeurshof 7
3155 TA Maasland
KvK 27296904
BTW NL1794183B01

interieurstyling - verkoopstyling - interieurontwerp